De werkwijze van Brantjes Bewindvoering en Inkomensbeheer

Het begin
Voordat wij als bewindvoerder worden aangewezen kan er een kosteloos informatief gesprek aan vooraf gaan.
Hierin kunnen wij uitleg geven over bewindvoering en over onze werkwijze.
Mocht u van ons gebruik willen maken dan kunnen wij in dit gesprek de aanvraagformulieren invullen en de aanvullende gegevens verzamelen.
Dit gesprek, en ook volgende gesprekken, kan bij u thuis plaats vinden. Maar het is ook mogelijk om het gesprek op kantoor te houden.

Voorafgaand aan dit gesprek sturen wij u, per post of via email, een uitgebreid intakeformulier toe die wij u vragen zoveel mogelijk in te vullen.
Dit intakeformulier is om uw financiële situatie zo goed mogelijk in kaart te brengen.
Mocht u niet in staat zijn om het formulier vooraf in te vullen dan zullen wij dat samen met u in het intakegesprek doen.
Als u door een derde partij (hulpverlener of familielid) bent aangemeld dan is het fijn als diegene bij het intakegesprek aanwezig is.

Bij het intakegesprek maken wij afspraken over onze werkwijze, hoe u contact met ons kan krijgen en wat de kosten bedragen.
Zo nodig zullen wij een aanvraagformulier bijzondere bijstand invullen om een tegemoetkoming in de kosten aan te vragen bij de gemeente.

En dan?
Zodra wij een overeenkomst hebben en door de rechter zijn aangewezen als bewindvoerder zullen wij zo spoedig mogelijk een budgetplan opstellen.
In dit budgetplan staan alle gegevens van inkomsten en uitgaven, uw mogelijke schulden of vermogen en de afspraken over het leefgeld.

Wij zullen twee bankrekeningen voor u openen.
Een beheerrekening op uw naam waarop alle inkomsten komen en rekeningen van betaald worden.
Deze rekening wordt door ons beheerd.
Daarnaast wordt een leefgeldrekening geopend waar u, volgens de afspraken die wij gemaakt hebben, uw leefgeld op krijgt.
Deze rekening beheert u zelf. Een leefgeldrekening kan niet rood staan.
Zo nodig, en als uw inkomen het toe laat, kunt u extra geld aanvragen.
Voor grote uitgaven moeten wij in geval van bewindvoering toestemming vragen aan de kantonrechter.

Brantjes Bewindvoering en Inkomensbeheer zal alle betrokken instanties (woningbouwvereniging, energiebedrijf, schuldeisers)
op de hoogte brengen van de wijzigingen.
Daardoor houdt u inzicht in uw financiën. Een bewindvoerder is niet verantwoordelijk voor het oplossen van de schulden.
Voor uw schulden moet altijd een gespecialiseerde schuldhulpverlener ingeschakeld worden naast het beschermingsbewind.