Tarieven voor bewindvoering en inkomensbeheer

Onderstaande tarieven zijn conform de richtlijnen van de branchevereniging BPBI.

Brantjes Bewindvoering en Inkomensbeheer is volwaardig lid van het BPBI.


Eenmalige intakekosten

Bewindvoering – Standaard € 657,03
Bewindvoering – Problematische schulden € 657,03
Curatele € 1182,17

.

Maandvergoedingen

Bewindvoering – Standaard € 116,26
Bewindvoering – Problematische schulden € 150,44
Curatele € 209,33

 

Bij tweepersoonshuishoudens geldt 120% van het tarief.

Prijzen zijn inclusief btw en kosten huisbezoeken.

Afhankelijk van de gemeente waar u woonachtig bent en afhankelijk van uw inkomen en situatie is het mogelijk
dat u deze kosten vergoed krijgt door een aanvraag voor bijzondere bijstand bij uw gemeentelijke sociale dienst.