Tarieven voor bewindvoering en inkomensbeheer

Onderstaande tarieven zijn conform de richtlijnen van de branchevereniging BPBI.
Brantjes Bewindvoering en Inkomensbeheer is volwaardig lid van het BPBI.

Eenmalige intakekosten

Bewindvoering – Standaard                                     € 628,47
Bewindvoering – Problematische schulden                € 628,47
Curatele                                                                € 1131,23

.

Maandvergoedingen

Bewindvoering – Standaard                                     € 111,30
Bewindvoering – Problematische schulden                € 144,03
Curatele                                                                € 200,32

 

Bij tweepersoonshuishoudens geldt 120% van het tarief.

Prijzen zijn inclusief btw en kosten huisbezoeken.

Afhankelijk van de gemeente waar u woonachtig bent en afhankelijk van uw inkomen en situatie is het mogelijk
dat u deze kosten vergoed krijgt door een aanvraag voor bijzondere bijstand bij uw gemeentelijke sociale dienst.