Brantjes Bewindvoering en Inkomensbeheer biedt u hulp indien u problemen of ondersteuning nodig heeft met uw financiële situatie.

 

Brantjes Bewindvoering en  is in 2012 opgericht door Paul Brantjes.
De afgelopen 30 jaar heeft hij veel ervaring opgedaan in de gehandicaptensector.
Sandra van Rijswijk is sinds 2013 vennoot en samen runnen zijn het bedrijf.
Ook zij heeft vele jaren ervaring in de gehandicaptensector.
Hierdoor zijn zij bekend met cliënten met een beperking.

De afgelopen jaren werden zij steeds vaker geconfronteerd met cliënten die door verschillende oorzaken
in een, soms uitzichtloze, schuldensituatie terecht kwamen.
Zij merkten steeds vaker dat de bestaande bewindvoering slecht aansloot bij deze cliënten.
De vaak moeizame communicatie tussen de cliënt en de bewindvoerder zagen zij vaak als een belangrijke oorzaak.

Door een directe en duidelijke communicatie met de cliënten (en mogelijke hulpverleners of familieleden) en door gebruik te maken van eenvoudige,
heldere overzichten over de financiële situatie verwachten wij beter aan te sluiten bij cliënten.

 

Brantjes Bewindvoering is aangesloten bij Branchevereniging PBI