De kwaliteit die wij waarborgen

Brantjes Bewindvoering en Inkomensbeheer wil goed samenwerken met u en betrokken hulpverleners en familieleden.
Een goede en heldere communicatie en een goede informatieoverdracht zijn voor ons heel belangrijk.

Wij zijn opgeleid bij een aan de branchevereniging BPBI (Branchevereniging Proffesionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders)
aangesloten opleidingsinstituut, waar wij tevens ook volwaardig lid van zijn.

Vanzelfsprekend hebben wij een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten die ook dekt in geval van fouten en nalatigheid.