Bewindvoering

Door omstandigheden kan iemand (tijdelijk) niet in staat zijn om zijn of haar financiële zaken te behartigen.
Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door een ziekte (bijvoorbeeld psychiatrische ziekte of verslaving)
of door een verstandelijke of lichamelijke beperking. In dat geval kan beschermingsbewind een oplossing zijn.

U, of wellicht een van uw familieleden, kan bewindvoering aanvragen bij de kantonrechter.
Als de rechter de aanvraag toewijst wordt op uw verzoek Brantjes Bewindvoering en inkomensbeheer als bewindvoerder aangesteld.
De bewindvoerder houdt zich alleen met financiële zaken bezig.
Jaarlijks moeten wij ons bij de kantonrechter verantwoorden over onze werkzaamheden.

Schulden alleen zijn geen reden om een bewindvoerder aan te stellen.
Er moet een medische of financiële grondslag zijn waarom iemand zijn financiële belangen niet (langer) kan behartigen.
Hiervoor moet aan de rechter een verklaring overlegd worden, van een arts, psychiater of hulpverlener, waaruit dit blijkt.

Wat gaan wij voor u doen?